logo apple corn
map contact
macedonia english
 
Производи Агро инфо

ЗАШТИА НА ЈАБОЛКОТО-'ПРОЛЕТНИ АПЛИКАЦИИ'
Пролетниот период ("розе папка" до прецветување) е нај важниот дел од заштитата на јаболкото. Во тој период најголем притисок во насадите има од примарните зарази на краставоста на листот, која во подоцнежните фази (формирање и пораст на плодови) создава потенцијал и за секундарни зарази. Заштита на јаболкото - "пролетни" апликации Доколку во овој период немаме оптимална фунгицидна заштита, опасноста од секундарни зарази се зголемува прогресивно, а шансите за поправање на пропустите се многу мали. Само со спроведување на стратешки позиционирана програма за заштита можеме да очекуваме здрави насади и сигурен и квалитетен род. Хромос Пестициди со својата програма за заштита на јаболкото ви нуди токму такво решение...

Продолжува во PDF формат

ЗАШТИТА НА ВИНОВА ЛОЗА-"ПРОЛЕТНИ" АПЛИКАЦИИ
Пламеница, пепелница, ботритис , гроздови молци, цикади ... Списокот е долг, проблемите се сериозни. Заштитата на виновата лоза е комплексна задача и доколку во п р о л е т н и о т п е р и о д н е м а м е о п т и м а л н а ф у н г и ц и д н а и инсектицидна заштита, шансите за успешна сезона со висок и квалитетен принос драстично се намалуваат Само со спроведување на стратешки позиционирана програма за заштита, можеме да очекуваме успешна сезона, а време и место за тековни "поправки" кај совесните лозари нема. Хромос Пестициди со својата програма за заштита на виновата лоза ви нуди токму такво решение...

Продолжува во PDF формат
 
Контакт-регион  
Кликни на мапата за да ја зголемиш
strumica
sitemap